Đất trồng rau

 • Giá thể TN1

  40,000 VNĐ 45,000 VNĐ

 • Chế phẩm sinh học Trichoderma 05

  50,000 VNĐ 60,000 VNĐ

 • Phân bò 03

  35,000 VNĐ 45,000 VNĐ

 • Đất DTB20

  60,000 VNĐ 65,000 VNĐ

 • Đất DTB05

  30,000 VNĐ 35,000 VNĐ

Báo chí viết về My Garden

Dịch vụ chăm sóc vườn rau tại nhà đang hút khách, lương cao

Dịch vụ chăm sóc vườn rau tại nhà đang hút khách, lương cao

Nở rộ làm nông nghiệp đô thị - 'Vườn treo' rau sạch 10 người ăn quanh năm

Nở rộ làm nông nghiệp đô thị - 'Vườn treo' rau sạch 10 người ăn quanh năm

My Garden lên sóng VTV1

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG